TERMINARZ

do 5 lutego 2016
do 22 stycznia 2016

przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń wraz ze streszczeniami referatów

do 15 marca 2016

przesyłanie pełnych tekstów referatów
do 15 kwietnia 2016
rozesłanie zawiadomień o zakwalifikowaniu referatu na Sympozjum
do 1 maja 2016 uiszczenie opłat za Sympozjum