TEMATYKA SME 2016

1.
Konstrukcje przetworników elektromechanicznych
2.
Maszyny specjalne
3.
Modele matematyczne i symulacja
4.
Projektowanie i optymalizacja
5.
Pomiary, diagnostyka i monitoring
6.
Sprawność i straty w maszynach elektrycznych
7.
Eksploatacja systemów napędowych
8.
Współpraca maszyn elektrycznych z urządzeniami energoelektronicznymi
9.
Współczesne technologie maszyn elektrycznych
10.
Zagadnienia oddziaływań na środowisko naturalne
11.
Dydaktyka maszyn elektrycznych
12.
Trendy dyscypliny

LII SYMPOZJUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH SME 2016 będzie spotkaniem krajowych oraz zagranicznych pracowników ośrodków naukowych i przemysłowych zajmujących się szeroko pojętą tematyką maszyn elektrycznych.
Organizowane jest w terminie szczególnym. Oto w 2016 roku społeczność elektryków polskich obchodzić będzie dwa znaczące jubileusze: 95-lecie Wydziału Elektrycznego PW oraz jubileusz 100-lecia urodzin profesora Władysława Latka.
To 14 czerwca 1921 roku rozpoczął pracę dydaktyczną i naukową najstarszy dziś w kraju fakultet elektrotechniczny – jako w pełni samodzielna jednostka Politechniki Warszawskiej.
Z Wydziałem tym związał swą kilkudziesięcioletnią zawodową aktywność wybitny specjalista maszyn elektrycznych, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej Władysław Latek.
Obie, piękne rocznice sprawiły, że rok 2016 uhonorowany został patronatem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich ROKIEM PROFESORA WŁADYSŁAWA LATKA.
Profesor był twórcą ośrodka naukowo-badawczego, zajmującego się projektowaniem, analizą stanów ustalonych i przejściowych oraz eksploatacją maszyn prądu przemiennego dużej mocy, zwłaszcza turbogeneratorów. Był autorem dzieł naukowych, istotnych opracowań dla przemysłu oraz cennych monografii i podręczników. Piastował funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego, czynnie angażował się w zadania SEP i PTETiS. To Władysławowi Latkowi środowisko elektrotechników zawdzięcza także swe coroczne konferencje – Sympozja Maszyn Elektrycznych SME, nieprzerwanie organizowane od 1965 roku.

Prof. dr inż. Władysław Latek (1916-1991)