Komitet Organizacyjny:

Przewodnicz╣cy: prof.dr hab.in┐. Grzegorz Kami˝ski Politechnika Warszawska
Wiceprzewodnicz╣cy:     dr hab.in┐. W│odzimierz Przyborowski  Politechnika Warszawska
dr hab. Wies│aw Wilczy˝ski, prof. IEL  Instytut Elektrotechniki
dr in┐. Konrad D╣ba│a 
dr hab.in┐. Andrzej Bytnar, prof. IEN   Instytut Energetyki
Zespˇ│ merytoryczno-techniczny:   doc. dr in┐. Wojciech Urba˝ski Politechnika Warszawska
dr in┐. Adam Biernat
dr in┐. Jan Szczypior
dr in┐. Krzysztof Bie˝kowski
mgr in┐. Rafa│ Jakubowski
mgr in┐. Emil Kupiec
mgr in┐. Adam Rogalski
mistrz Marek Ulatowski

 

ORGANIZATORZY
1. Zak│ad Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej
2. Instytut Elektrotechniki
3. Instytut Energetyki

 

PATRONAT
1. Polska Akademia Nauk
2. Stowarzyszenie Elektrykˇw Polskich
3. Wydzia│ Elektryczny Politechniki Warszawskiej
4. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
5. HTW Drezno