Organising Commitee:

Chairman: prof.dr hab.in┐. Grzegorz Kami˝ski Warsaw University of Technology
Vice - chairman:     dr hab.in┐. W│odzimierz Przyborowski  Warsaw University of Technology
dr hab. Wies│aw Wilczy˝ski, prof. IEL  Electrotechnical Institute
dr in┐. Konrad D╣ba│a 
dr hab.in┐. Andrzej Bytnar, prof. IEN   Institute of Power Engineering
Substantive ľ technical team:   doc. dr in┐. Wojciech Urba˝ski Warsaw University of Technology
dr in┐. Adam Biernat
dr in┐. Jan Szczypior
dr in┐. Krzysztof Bie˝kowski
mgr in┐. Rafa│ Jakubowski
mgr in┐. Emil Kupiec
mgr in┐. Adam Rogalski
mistrz Marek Ulatowski

 

Conference organisers:
1. Electrical Machines Departament of Warsaw University of Technology
2. Electrotechnical Institute
3. Institute of Power Engineering

 

Under the auspices of:
1. Polish Academy of Sciences
2. Stowarzyszenie Elektrykˇw Polskich
3. Faculty of Electrical Engineering of Warsaw University of Technology
4. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
5. HTW Drezno