COMMUNICATION

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

24-120 Kazimierz Dolny
ul. Małachowskiego 17